Mängijate turuväärtuse kujunemisest Transfermarkti näitel (0)

Neymari (vasakul) turuväärtus oli Transfermarkti andmetel 100 miljonit eurot, aga kaubaks läks ta 222 miljoniga. Foto: football.fr

Eelmisel nädalal uuendas Saksamaal tegutsev jalgpallurite turuväärtust hindav internetilehekülg transfermarkt.de (TM) kõigi Saksamaa kõrgliiga mängijate hindasid.

Tegemist on neli korda aastas asetleidva protseduuriga ning kuna TM-i tegevus on juba aastaid märgatav ka väljaspool Saksamaa piire, Eestis kaasaarvatud, väärib selle tegevus ka siin lähemat uurimist. Olgu kohe mainitud, et alljärgnevad read toetuvad ühele seni avaldamata intervjuule, mis selle aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste ajal Kuku raadio jalgpallipäeviku raames tehtud sai. Kuna konkreetsesse saatesse intervjuu tervikuna ei mahtunud, kuid kuna eetrist välja jäänud osad olid samuti inforikkad ja üldhuvitavad, olgu need praeguse artikli aluseks võetud.

Võiksime oma ülevaadet alustada küsimusega, kas TM-i tegevus on üleüldse adekvaatne. Nimelt hindas TM eelmise aasta juunis Neymari turuväärtuseks 100 miljonit eurot, kuid vaid kaks kuud hiljem maksis Paris Saint-Germain brasiillase eest FC Barcelonale 222 miljonit. Millest sellised kolossaalsed käärid kahe numbri vahel? Kuna TM tegeleb jalgpallurite turuväärtuse määramisega, siis usun, et vastuse leidmiseks oleks arukas alustada selle mõiste defineerimisest.

Turuväärtus, nagu seda Wikipedia sõnastab, on: "Kõige tõenäolisem hind, millega antud kuupäeval peaks asjaõigused müüdama raha eest, sellega võrdsetel tingimustel või muudel täpselt avaldatud tingimustel pärast mõistlikku viibimist turul, kus valitseb konkurents, õiglase tehingu raames, mille puhul ostja ja müüja tegutsevad heauskselt, teadlikult, enda huvides ning sunduseta."

REKLAAM

Jätame siin kõrvale pika lause lohiseva esimese poole ning pöörame tähelepanu viimasele täpsustusele. Toda osa jalgpalliklubide tegevusse üle kandes mööname esmalt, et jah, küllap tegutsetakse jalgpalliturul tõepoolest "enda huvides". Kas aga ka "heauskselt" ja "teadlikult", selles on juba rohkem põhjust kahelda ning arvamuses, et jalgpalliturul tegutsetakse "sunduseta", näib soovmõtlemise osakaal juba selges ülekaalus olevat. Seevastu TM-i tegevuses, nagu allpool näeme, võib nimetatud kategooriaid hõlpsamini tuvastada ning see annab meile piisavalt argumente suhtuda tolle ettevõtmise sisukusse tõsiselt.

TM-i tegevusele pandi alus aastal 2000. Selle asutajaks oli Matthias Seidel, firma tänane direktor. Seidel on olnud elupõline Bremeni Werderi toetaja, kuid kui ta sajandivahetusel Hamburgi kolis, lõigati ta Bremeni jalgpalliklubi inforuumist välja. Kuna ta ise oli toona tegev reklaaminduses ning oli huvitatud ka kiiresti arenevast uuest meediast, interneti pakutavatest uutmoodi võimalustest, pani ta aluse internetilehele, kuhu igaüks sai lisada erinevaid jalgpalliuudiseid ja kuulujutte, mis kohalikes lehtedes ilmusid, kuid mis Saksamaa teistes piirkondades veel niisama kiirelt ja odavalt kättesaadavad polnud.

Transfermarkti asutaja Matthias Seidel. Foto: grenzecho.net

Väikese kõrvalepõike korras sobib Seideli kolimisloo taustal osutada ühele põnevale probleemile, keerulisele käitumispraktikale, mis Eesti jalgpallihuvilisele võib olla ühelt poolt tuttav, kuid mis oma mastaabilt ei suuda haarata kõiki neid varjundeid, mis suures ja traditsioonilises jalgpalliriigis nimetatud probleemiga kaasneb. Nimelt, kuidas käituda ning oma fänniharjumusi (ümber) kujundada, kui asuda elama mõnes teises Saksamaa linnas? Tegemist on temaatikaga, mis siinses rubriigis tasub millalgi lähemat uurimist.

Ent tagasi TM-i tegemiste juurde. Minu intervjueeritavaks oli Thomas Lintz, Viini Austria fänn, millele olgu osutatud vaid seepärast, et TM-i töötajate tutvustuses näib see olevat oluline aspekt, kuna sellele lisaks on märgitud veel vaid iga töötaja tööle asumise aeg ning ametikoht. Lintz on firmas aastast 2007 ning on täna selle tegevjuht.

Ta rääkis, et Seideli algne initsiatiiv võttis kiiresti tuld ning tasapisi hakkas välja arenema suure mahu ning väga erineva sisuga andmebaas, milles orienteerumiseks pidi infot juba süstematiseerima hakkama. Just nii sai alguse ka mängijate lepingute kategooria, mis sisaldas teavet lepingute pikkuse ja üleminekutasude kohta.

Lintz rääkis, et TM-ile oli väga oluliseks aasta 2006, mil Saksamaal peetud maailmameistrivõistluste taustal kasvas ka nende ettevõtmise populaarsus, suurenes firma väärtus, mille kulminatsiooniks võiks pidada aastat 2008, kui meediakontsern Axel Springer omandas TM-ist 51 protsenti. Tegemist on ajakirjanik Axel Springeri poolt 1946. aastal asutatud meediakeskusega, mis Wikipedia teatel on täna Euroopa suurim. Nii tähtsa ettevõtte aktiivne osalus suurendas hetkega ka TM-i võimekust ning toona said alguse ka ettevõtte rahvusvahelised ambitsioonid. Nii näiteks on täna lisaks saksa keelele TM kättesaadav ka inglise, hispaania, türgi, itaalia, poola, portugali ja hollandi keeles.

Eesti liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks on Zakaria Beglarišvili (450 000 eurot). Foto: Brit Maria Tael

TM-i tänane põhitegevus sai alguse mängijate lepingu pikkuste ja üleminekutasude järjekindla fikseerimisega. Lintz ütles, et see osa tööst on üles ehitatud sarnaselt Wikipediale, mis tähendab, et andmed on sisestatud kasutajate poolt. "Kui leiate meie andmebaasist mõne Eesti mängija, kelle puhul puudub tema kehtiva lepingu pikkus, mida teie aga teate, siis saate selle seal ise lisada," selgitas Lintz. "Meil on üle maailma tuhandeid vabatahtlikke, kes andmeid pidevalt täiendavad."

Mängijate turuväärtuse määramine on aga keerulisem protseduur. Lintz ütles, et peamiseks meetodiks on nn parveintellekt – swarm intelligence. Lühidalt kokkuvõetuna tähendab see seda, et üksikteadmine ei ületa kunagi kollektiivi oma ning üksikutest teadmistest kujuneb kollektiivi teadmine. TM-is moodustavad selle kollektiivi ettevõtte palgalised töötajad, keda Hamburgi kontoris on umbes 35, ning kõik need, kes TM-i foorumi kaudu osaleda soovivad.

Jäädes Saksa liiga mängijate hindade kujunemise juurde rääkis Lintz, et nende saksakeelse lehekülje foorumis on näha arutelud kõigi Saksamaa kõrg- ja esiliiga mängijate kohta. "Sisuliselt käib seal igapäevane arutelu teemal, kas meie määratud mängijate hind on ikka õige. Neli korda aastas kogume andmed kokku, ning lõpuks kujuneb iga mängija uus hind meie hindajate kompromissina."

Möödunud nädal pidi TM oma senistes hinnangutes tegema tavapärasemast julgemaid kompromisse, kuna eelmise ja praeguse hindamise vahele oli jäänud MM, üksikute mängijate turuväärtusi jõulisemaid mõjutajaid. Lintz, kellega vestlesin juuli keskpaigas, nimetas toona ühe näitena, et küllap tuleb neil tõsiselt üle vaadata Frankfurdis mängiva Horvaatia koondise ründaja Ante Rebici turuväärtus. Nüüd näemegi, et kui juuni alguses, nädalapäevad enne MMi algust oli Rebići väärtuseks 10 miljonit, siis nüüd on selleks 30. Milliseks kujuneb aga Rebici võimalik müügihind, seda ei oska TM muidugi öelda, ning see pole ka nende ülesanne.

Ante Rebici turuväärtus tõusis 10 miljonilt 30 peale. Foto: croatiaweek.com

Karl Marx annab oma "Kapitalis" kaupade väärtust analüüsivas osa sõna 17. sajandi lõpu nimekale inglise majandusteadlasele Nicholas Barbonile, ühele esimestest turumajandust propageerivale mõtlejale, kes oma arutluses kaubandusest (Discourse of trade, ilmunud 1690) kirjutab: "Üks kaubasort on niisama hea kui teine, kui nende vahetusväärtus on võrdne. Võrdse vahetusväärtusega asjade vahel pole erinevust ega vahet... Saja naelsterlingi eest tina või rauda on niisama suure vahetusväärtusega kui saja naelsterlingi eest hõbedat või kulda." See mõttekäik sai siinse artikli kontekstis välja toodud põhjusel, et arutlus jalgpallurite müügihinnast peab alguse saama just risti vastupidisest mõtlemisest. Senikaua, kui me otsime mängijate müügihinnale matemaatikale ja loogilistele suhetele rajatud selgitusi, nagu too ammune mõtleja, siis pole meil võimalik mõista kujuneva hinna käiku ega ka lõpptulemust. Jalgpallurid pole võrreldavad tina ja rauaga, mille turuväärtuse kaudu on võimalik üsna edukalt ennustada ka ostu-müügi tehingutulemusi. Seda seetõttu, et tina ja raud on sellises operatsioonis vaid objektid, jalgpalluri puhul ei tohi aga unustada, et olles objekt, on ta samaaegselt ka subjekt. Ennustused jalgpalliturul muudabki keeruliseks asjaolu, et kuigi jalgpallureid saab liigitada kategooriatesse (positsioon väljakul, vanus, rahvus jne), on iga jalgpallur siiski täiesti iseseisev isik, kordumatu ning kopeerimatu persoon, mis tähendab, et ühe konkreetse mängija müügitehingu üheks olulisemaks käimatõmbavaks impulsiks on kategooria, mis Barboni arutuskäiku ei mahu – selleks on ettearvamatud inimlikud emotsioonid. Nii ütles Lintz, et kuigi inglasena oleks Ragnar Klavani turuväärtus kõrgem, kui praegu määratud 3,5 miljonit, on see hind siiski ennustamatu.

Lõpetuseks Saksamaa kõrgliiga viimase hindamisprotseduuri suurimast võitjast, kelleks on Berliini Hertha. Nimelt tõusis klubi mängijate koguväärtus juunis tehtud hinnanguga võrreldes 39 miljoni euro võrra ning täna on kogu meeskonna turuväärtuseks 174 miljonit. Tõsi, selle viimase arvuga ollakse liigas alles kaheksandal kohal.

Huvitav on seejuures jälgida Hollandi poolkaitsja Javairo Dilrosuni numbrilist arengut. Kui juuli algul oli tema turuväärtuseks märgitud 1 miljon, siis nüüd, pärast kaheksat Hertha eest peetud mängu ning selle aja sees löödud kahte väravat, on tema turuväärtuseks märgitud 7 miljonit.

Meie siin võime jäädagi arutlema, kas TM-i hindamissüsteem on tõsiseltvõetav, kuid kui julgeme selles kahelda, peaksime samavõrra kahtlema ka Manchester City peatreeneri Pep Guardiola pädevuses, kes täpselt neli kuud tagasi otsustas Dilrosuni 230 000 euroga Herthale müüa. Ent Guardiola jalgpallitarkuses kahtlemisega satuksime väga libedale teele.

Kommentaarid

Kommentaare ei ole.

Sisene
Vaprus Pärnu troonil istumisega ei lepi. Valitud on oma tee, mis peab viima Premium liigasse
EUROSARJAD
KARIKAFINAAL
Vigastust trotsides iluvärava löönud üleplatsimees Rimo Hunt: kaotus kaotuseks, meie teeme edasi seda, mis meile meeldib
KODUSED HEITLUSED
VÄLISMAALE!
Ametlik: Tartu väravavaht siirdus Itaalia kõrgliigaklubi akadeemiasse
SUUR KUUIK EI SAANUD OMA TAHTMIST
Liverpooli ja Manchester Unitedi kavandatud riigipööre kukkus läbi. Aga ainult esialgu
VÄÄRT KUULAMIST-VAATAMIST
SOCCERNET TV
RISTNURK
REKLAAM
VIIMASED PILDIGALERIID
Koht
Võistkond
M
V
V
K
VV
P
1.
Tallinna FC Flora
22
20
1
1
58:16
61
2.
Paide Linnameeskond
23
17
0
6
57:24
51
3.
Nõmme Kalju FC
24
14
5
5
46:15
47
4.
Tallinna FCI Levadia
23
13
5
5
55:29
44
5.
Viljandi JK Tulevik
24
9
2
13
27:41
29
6.
Tartu JK Tammeka
24
7
7
10
27:37
28
7.
JK Narva Trans
24
5
6
13
22:35
21
8.
Tallinna JK Legion
24
5
6
13
18:40
21
9.
FC Kuressaare
24
4
7
13
23:48
19
10.
JK Tallinna Kalev
24
3
3
18
13:61
12
SILM PEALE!

Vaata siit "Silm peale!" värsket lugu!

https://www.zone.ee/
TEAD ROHKEM?

Aita Soccernet.ee kajastust paremaks muuta.

Saada uudisvihje uudised@soccernet.ee!

OTSEÜLEKANDED

Soccernet.ee selle nädala otseülekanded:

PREMIUM LIIGA TABEL
Tallinna FC Flora
61
Paide Linnameeskond
51
Nõmme Kalju FC
47
Tallinna FCI Levadia
44
Viljandi JK Tulevik
29
Tartu JK Tammeka
28
JK Narva Trans
21
Tallinna JK Legion
21
FC Kuressaare
19
JK Tallinna Kalev
12
SOCCERNETI FOORUM - FÄNNIDE KOHTUMISPAIK!

Räägi kaasa aktuaalsetel jalgpalliteemadel või muudel huvipakkuvatel teemadel! Külasta Soccernet.ee foorumit!

PREMIUM LIIGA ÜLEMINEKUD

Vaata, millised muutused on toimunud Eesti meistriliiga klubides!

MENÜÜ
 
KESKKONNAD
FACEBOOK