#ComingOut ning sellega seonduvaid probleeme (68)

Olgu sissejuhatuseks tehtud üks ennustus, mille häda, saagu kohe öeldud, seisneb selles, et väga väiksele infohulgale toetudes ei võimalda see anda lubadust, et see üht tulevikupilti piisava veenvusjõuga kirjeldada suudab, mispärast ei vääri see ennustus meenutamist isegi juhul, kui see ka kriitilisel määral tõeks peaks osutuma.

Aga väidame sellegipoolest, et 8. jaanuarist võib kujuneda päev, mil avalikus jalgpalliruumis kerkib vähemalt üheks päevaks esile teema, mis sinna pikki aastakümneid jagatud iseenesestmõistetavusega ei kuulunud ning kui see teema viimaks oma olemasolust märku andis, ei osatud sellele esimese hooga muul moel kui mitmekordsete eitustega reageerida. Selleks teemaks on homoseksuaalid jalgpallis.

Laome siis algatuseks lauale faktirea, mis meie spekulatiivsele ennustusele ajendi andsid. Peame selleks esmalt minema ajas tagasi 2014. aastasse, kui Saksamaa koondise endine jalgpallur Thomas Hitzlsperger tolle aasta 8. jaanuaril ajalehele Zeit antud intervjuus oma homoseksuaalsust tunnistas. Homoseksuaalsuse tunnistamine iseendale oli "pikk ja raske protsess", nagu toona 31-aastane Hitzlsperger ütles ning "alles viimastel aastatel olen hakanud mõistma, et pigem eelistan elada kokku mehega".

Ei saa öelda, et Hitzlspergeri intervjuu mõttelise maavärina oleks põhjustanud, kuid järgnevatel päevadel pakkus see kõneainest nii Saksamaal kui ka mujal Euroopas küll. Ent too ammune sõnum on kõigest algtõukeks meie praegusele teemaarendusele. Peamise põhjuse tuvastamiseks oleme kohustatud tegema veel kaks sammu.

REKLAAM

Esiteks liigume ajas viis aastat edasi, osutamaks sõnumile, mille Hitzlsperger oma Twitteri kontol 2019. aasta 8. jaanuaril postitas: "Täna, viis aastat hiljem, ei suudaks ma tunda end õnnelikumana. Tänud kõigile toetajatele! #ComingOut."

On lihtne ette kujutada, et Hitzlspergeri elus näisid nood viis aastat olevat piisavalt pikk aeg, järelduste ja mõju hindamiseks sobiv periood, et oma kunagises otsuses täiesti kindel olla ning sellest valjul ja uhkel häälele maailmale teada anda.

Tollele säutsule reageerisid mitmed saksa meediaväljaanded teema omapoolse edasiarendusega, kuid samas jääb siiski veel püsima kahtlus, kas too tähtpäev Hitzlspergerile mitte juhuslikult ei meenunud ning sellele järgnenud artiklidki vaid päevateemaline järelkaja polnud.

Taolised kahtlused hajutati aasta hiljem ehk eelmise nädala kolmapäeval, kui Hitzlsperger Twitteris oma aastatagust sõnumit sisuldasa kordas: "Täna, kuus aastat tagasi, võtsin vastu otsuse oma homoseksuaalsust tunnistada. Paljud küll hoiatasid mind, kuid mul on hea meel, et ma küsimistest loobuda otsustasin ning tegin just seda, mis tundus õige. Ma tõestasin iseendale, et olemaks keegi, ei pea meeldima kõigile."

Nüüd tuleb tähele panna, et võrreldes aasta varasemaga on sellel viimasel sõnumil hoopis laiem tähendusväli. Esiteks juba seepärast, et kuigi tegemist pole n-ö ümmarguse tähtpäevaga, otsustab Hitzlsperger seda talle olulist päeva ühiskonnaga taas jagada. Loomulikult näitab see esmalt, kuivõrd olulise isikliku sündmusega tegemist oli, sest pole võimatu, et ta sel päeval oma teist sünnipäeva tähistab. Meie peame aga eraldi rõhutama, et ka sel korral ei jäänud reaktsioonid saksa ajakirjanduses järgnemata. Tundlik teema võeti taas käsitleda ning ühe jagatud järelmi hiljem ka lisame.

Niisiis on saksa jalgpalliavalikkus kahel järjestikusel aastal võtnud homoseksuaalsusega seonduvad küsimused arutlemiseks just nimelt Hitzlspergeri tehtud otsusega seonduvalt ning põhjust arvata, et konkreetne teema ka järgnevatel aastatel uue aasta esimestel päevadel suurema tähelepanu osaliseks saab, on vähemalt kaks.

Esiteks on see tingitud ajakirjandusliku sisumaterjali potentsiaalsest nappusest, sest just sel perioodil peab Saksa tippjalgpall talvepuhkust. Teiseks ei saa aga välistada, et gei ja lesbi kogukonnad selle päeva oma ideede levitamismehhanismide hulka kaasavad. Pigem võiks koguni öelda, et nende seisukohast vaadatuna oleks lausa rumal taolist võimalust mitte ära kasutada. On ju Hitzlsperger juba aastaid avaliku elu tegelane – endine Saksamaa koondislane ning täna Saksamaa ühe tuntuima klubi VfB Stuttgardi spordidirektorina jalgpalli tippjuht. Ka tasub noil liikumistel Hitzlspergeriga seonduv kaasata põhjusel, et just tema andis homoseksuaalsusega seonduvatele küsimustele näo valdkonnas, kus, nagu eelpool öeldud, seda pikki aastakümneid varjatud on.

Nood kollektiivsed varjamised ja eitused, kui laenata sotsioloogide Peter L. Bergeri ja Thomas Luckmanni enam kui poole sajandi taguseid selgitusi, vastasid maailma objektiivsele tegelikkusele. Berger ja Luckmann õpetasid, et "institutsionaalse maailma objektiivsus, kui kaalukas see indiviidile ka ei paistaks, on inimese loodud, üles ehitatud objektiivsus. [...], ega omanda seetõttu inimtegevusest sõltumatut ontoloogilist staatust."

Vajalik on tähelepanu juhtida veel ühele autorite selgitusele: "... alles sotsiaalse maailma edasiandmisel uuele põlvkonnale [...] tuleb see sotsiaalse tegelikkuse aluseks olev sotsiaalne dialektika täielikult nähtavale." Ning: "... sotsiaalsest maailmast saab päriselt rääkida alles uue põlvkonna ilmudes."

See, millest me täna Hitzlspergeri näitele kokku surutuna osa saame, sobiks Bergerile ja Luckmannile viidates nimetada objektiivse sotsiaalse tegelikkuse ülekandmisprobleemiks uuele põlvkonnale. Mõranema on löönud varasemad selgituse ja õigustuse vahendid.

Alustagem sellest, et homoseksuaalsus kui positiivselt kaasatud osa saksa ühiskonnas ei saanud teemana juba ainuüksi seadusandlusest tulenevalt kuni 1969. aastani kõne alla tulla, sest oli kuni nimetatud aastani Saksamaa LV-s kriminaalselt karistatav. Teadmata küll põhjuseid ja hakkamata neid ka välja otsima, olgu joonealusena märgitud, et Saksa DV-s dekriminaliseeriti homoseksuaalsus aasta varem.

Dekriminaliseerimine ei tähenda muidugi, et ühes sellega kaasneks automaatselt ka ühiskonna üldine tunnustus vaid viiv varem kriminaliseeritud käitumisharjumuste suhtes. Ainuüksi seadustamise fakt iseenesest reedab, et tegemist pole anonüümselt ehk objektiivselt sotsiaalses ruumis tegutseva väärtusega. Objektiivsust ei seadustata, objektiivsus kujuneb. Sellisena mõistetuna avardub ka arusaam, miks seksuaalvähemuste õigusi nõudvad initsiatiivid sageli valulikele reaktsioonile põrkuvad, sest olgu nonde kummagi poole enesekaitse ükskõik mil moel sõnastatud, taanduvad nood dispuudid võitlusele objektiivse sotsiaalsuse eest.

Kusjuures oleks kasulik tähele panna, et kummagi poole sõnumid vastastikku sõltuvuses on. Hitzlsperger ei peaks kunagi oma seksuaalset kuuluvust avalikult rõhutama, kui see jagatud ruumis jagatud väärtusena tegutseks, ning igasugune vastureaktsioon muutuks asjatuks, kui edastatud oleks sõnumid, mida jagatud väärtustena defineerida sobiks.

Mööda ei saa vaadata ka dispuudi käima tõmbava sõnumi edastaja, antud juhul Hitzlspergeri isikliku motivatsioonipaketi tihedusest. Kui lugeda veel korra Hitzlspergeri hilisemaid selgitusi oma aastatetagusele otsusele, siis tuleb mõelda, et avalikkuse poole pöördumine pole oluline mitte seepärast, et informeerida seda oma seksuaalsetest eelistustest, vaid selle eesmärgiks on nonde eelistuste mitte varjamine. Tegemist on küll sügavalt isikliku probleemipesaga, kuid lahendus sellele asub mitte isiklikul, vaid jagatud tasandil. Teisisõnu, taolise avalduse eesmärgiks pole n-ö paraadil osalemisega oma olemasolust teada andmine, vaid hirm, mida süvendab paraadilt eemalejäämine. Too hirm kaalub üles nii hirmu saada paraadil tellisega visatud kui ka hirmu muutuda internetipesas verbaalsete torgete adressaadiks: "Ma ei suudaks tunda end õnnelikumana".

Püüdes nüüd homoseksuaalsusega seonduvad probleemid jalgpalliväljale kanda, võtame visandina aluseks eelpool viidatud artikli, mis aitab meil kaardistada positsioonid, kuhu Hitzlspergeri kuue aasta taguse initsiatiiviga jõutud on. Tolle artikli on kirjutanud mitmetele meediaväljaannetele kaastööd tegev ajakirjanik David Bedürftig ning selle avaldas telejaama n-tv veebileht.

Üldise hoiaku annab Bedürftig loo pealkirjas: "Hitzlspergeri eeskuju on keeruline järgida". Kokkuvõtlikult öelduna ilmneb, et kui amatöörjalgpallis on Hitzlspergeri käitumine eeskuju leidnud, siis elukutseliste tasandil on endiselt tegemist range tabuteemaga.

Muidugi tuleb rõhutada, et Hitzlsperger tegi oma avalduse ajal, mil ta profikarjääri lõpetanud oli, kuid nagu juba öeldud sai, pole ta täna Stuttgardis tähtsat ametit pidades jalgpalliruumist kadunud. Niisiis seisab ta jätkuvalt nädalast nädalasse jalgpallifännidega vahetus kontaktis. Seda on oluline rõhutada, kuna just fännidega vastakuti seismises nähakse üht suurimat takistust, mis ei luba mängijatel, kes sisimas oma homoseksuaalsed eelistused tõesti avalikuks sooviks teha, seda ellu viia.

Teiseks märgitakse, et mängijad peavad valmis olema sotsiaalmeedia vahendusel saabuvatele reaktsioonidele. Hitzlspergeri sõnumi kommentaaridel põgusalt silmi üle lastes peab siiski tõdema, et enamus noist on positiivsed, kuid samas on arusaadav, et ühe inimese elurütmi võib segama hakata ka üksainus ebameeldiv kommentaar.

Bedürftig toob oma loos välja, et märke teema elavnemisest võib siiski täheldada ka elukutseliste seas. Üheks selliseks on eelmise aasta oktoobris Twitteris loodud konto nimega "gay_Bundesligaspieler", mille taga väidab end tegutsevat üks teise liiga jalgpallur. Rohkelt tähelepanu pälvinud kontot võib pidada personaalseks pilootprojektiks, mille omanik testis, kas ta oleks valmis oma seksuaalset orientatsiooni avalikkuse ees tunnistama. Näis, et vastuse sai ta juba kahe kuuga, kui andis detsembris teada, et tõenäoliselt ta oma plaani ei realiseeri. Projekti algatades olevat ta arvanud, et on vaimselt palju tugevam.

Meile juba tuttaval 8. jaanuaril saatis ta aga järgmise sõnumi: "Ma ei ole liiga nõrk, et endast avalikult teada anda, kuid sport on liiga homofoobne! Võtame näiteks Saksamaa Jalgpalliliidu toetuse puudumise."

Kuigi meie viidatava artikli autor Bedürftig möönab, et kõnealuse Twitteri konto omanik ei pruugi olla see, kellena ta end laseb kujutada, olla tema märkused Saksamaa jalgpalliliidu suunas õiged. Homofoobiat probleemina pole teadvustatud.

Tipptasemel jalgpallis tuleb homoseksuaalsete mängijatega seonduv harva teemaks, aga kui seda tehakse, siis pälvib see laialdast äramärkimist. Viimase taolise tähelepanuväärse sõnavõtuga esines detsembri alguses RB Leipzigi peatreener Julian Nagelsmann, kes klubi seksuaalvähemustest moodustatud fännirakukese "Rainbow Bulls" liikmetega kohtudes ütles, et homoseksuaalsuse varjamine võib profijalgpalluri arengut pärssida.

Naglesmann ütles, et seksuaalsuse varjamine toodab hirme, võib avalduda ootamatutes olukordades ning häirib sedasi inimese igapäevaelu. Tollel kohtumisel sai aga enim tähelepanu Nagelsmanni vastus küsimusele, kuidas ta käituks, kui temalt küsiks nõu taoliste probleemide rägastikku sattunud jalgpallur. Nagelsmanni vastus on kaheosaline. Esmalt ütles ta, et kui jalgpalluri areng just sel põhjusel arenemise märke ei näita, soovitab ta mängijal oma seksuaalsust avalikult tunnistada. Aga, lisab Nagelsmann, sellise ülestunnistuse tegemine jalgpallimaailmas on keeruline, kuna see on äärmiselt meestekeskne ja meeste domineeritav maailm.

Küllap vastab taoline kirjeldus tunnustatud reaalsusele, kuid arvatavasti on jalgpallis veel elemente, mis homoseksuaalsuse teemana tabustanud on. Olgu üks selline koos võimaliku tulevikuvisiooniga siia päris viimaseks ka visandatud.

Nimelt tuleb rõhutada, et jalgpalli üks tähtsamaid spordiväliseid kaassaadusi väljendub võimel pakkuda sisu isiklikele ja grupiidentiteedile, jalgpallurite suutlikkusel pakkuda samastumisvõimalust. Niisiis tuleks igal fännil nii iseendale kui ka oma autoriteetsele grupile vastust anda, kuidas käituda olukorras, kui mõni nende lemmik objektiivselt tajutavasse reaalsusesse mitte sobiva teatega lagedale tuleb. Võib ju eeldada, et taoline protsess fännidele just rühmaliikmetena mitte väga lihtsaks ei osutu.

Selle pinnalt võib aga juba üsna kindlalt väita, et homofoobiat võib jalgpallis arvestatavalt vähendada juhul, kui muutub jalgpalli pakutava tähendusruumi sisu. Tol momendil, kui avastame, et identiteeti loovate kultuuriliste ja sotsiaalsete sidemete tähendus on vähenenud, kui jalgpalli tähendus on hakanud piirduma suuresti vaid sportlikke elamuste pakkumisega, võime teha ka tähelepaneku, et noid sportikke elamusi pakuvad ühe enam ka avalikult oma homoseksuaalsust tunnistanud mängijad.

Kas me sellisest reaalsusest ka osa võiksime saada, on aga enam-vähem niisama küsitav nagu essee alguses püstitatud väide, et ühest aasta alguse päevast oluline tähis jalgpallimaailmas võiks kujuneda. Seega ei saa kuidagi pahaks panna, kui eelnev loba kogu kupatusega peast visata.

Kommentaarid

Taavi Usta   •  
(91.154.171.***)
Sellest temast rääkidest tuleks kõigepealt mõisted lahti rääkida ning eristada faktid ja faktide pähe esitatu. Inimestel on vaba tahe ja me teeme valikuid. Kõik meie valikud pole õiged ja kui keegi tegi valiku näiteks mõjutada raha teenimise tõttu mängu tulemusi, siis ei tähenda, et me peaksime tema ahnusest kantud tegevust "kapist välja tulemise" sildi all normaalseks pidama hakkama. Vastupidi me mõistame valed asjad hukka ja kiidame õigeta asjade tegijaid.
Siinkohal peab aru saama, et inimestel on väga erinevad maailmavaated ja sellest sõltub ka nende hinnang antud teemastiku suhtes.
Minu suhtumine baseerub Piiblile, mis ühemõtteliselt liigitab samasooliste intiimsuhted pattude hulka. Sealjuures selle erisusega, et tegemist on jäleda patu ja nurjatusega Jumala vastu. Olen paljudega antud teemal rääkinud ja omal moel homojälkus tõendiks, et meil on samasugune Jumala poolt loodud vaim. Meil võib olla palju erinevaid arusaami ja uskumusi, kuid millegi pärast on isegi inimestel, kes pole usklikud, jäledus, vastikus selliste intiimsuhete vastu. Oma peas võime ju mõelda, et peaasi, et nad minu lapsi ära ei pilastaks ja kuskil omaette tehku, mis tahab aga tegelikult on enamusele homosuhted jälkuseks.
Seisan radikaalselt vastu, sellele, et jalgpall ja selle infokandjad nagu Soccernet.ee on hakkavad LGBT häälekandjateks!!! Veelgi enam - kutsun teid koheselt reageerima ja ka see artikli kõrvaldama. Las jalgpall jääb homojäleduse edendamisest puhtaks. Nagu ma ei taha, siin näha varastamise, valetamise, vägistamise, mõrvamise propageerimist, ei taha ka hiilivat homo-promo. Inimloomus võib oma patususes soovida teha igasuguseid valesid asju - meie asi on nendele asjadele vastu seistu ja mitte nõustuda.
ertz   •  
(213.168.12.***)
Taaviga 100% nõus. See et ajupestud ühiskonda manipuleeritakse ja sunnitakse perverssusi heaks kiitma ei tee ikkagi perverssusi normaalsuseks ega valet tõeks. Patustaja võib endale ükskõik mis õigustusi leida ja veel ka ühiskonna heakskiidu välja petta, aga patt jääb ikka patuks.
purgeenius   •  
(193.143.10.***)
Jumal on seda inimest juba karistanud, et ta homona on sündinud. Ütleks, et eriti sitt päev tõenäoliselt on homo olla. Samaväärselt tüütudon need keksivad homod tänavatel (kõik pole ju sellised) ja samamoodi need intensiivsed kristlased, kes oma nägemusi pilvedest nurjatutele jutustavad. Minu arvates peab sellest jalgpallihomondusest kirjutama ja ootan neid artikleid veel väga mitmeid. Kirik on ka ju lapsepilastajaid täis ja ei tahaks, et seda varjatakse.

Top geari Clarkson ütles nii "I’m not homophobic as I very much enjoy watching lesbians on the internet.”
das.hf   •  
(178.162.204.***)
@Taavi Usta, oled ikka piiblit korralikult lugenud?

https://www.hrc.org/resources/what-does-the-bible-say-about-homosexuality
Taavi Usta   •  
(91.154.171.***)
das.hf

Olen lugenud ja väga korralikult.
svluiken   •  
(86.110.39.***)
21. sajandil tasub koolis käia ja kui see ei aita erinevaid inimesi aksepteerida, siis on ka teatuid asutusi, mis aitavad selliste probleemidega toime tulla siin ühiskonnas.
sanderk   •  
(88.196.181.***)
Asjalik lugemine

Ma aru saan, siis tulevikus Usta juuniorit Stuttgardis mängimas ei näe, kuna sealne spordidirektor patustaja ja hoidku selle eest kui Nagelsmann va homopropagaator peaks treeneriks sattuma?
Taavi Usta   •  
(91.154.171.***)
sanderk - see ei puutu soccernet.ee asjadesse kuidagi ja siinsesse homopromosse kuidagi.
Tavaliselt kaldutakse teemast kõrvale ja minnakse isklikuks kui teemakohaseid argumente pole! On üsna mõtetu minuga anonüümselt siin paugutama hakata - ütlesin, mis südamel. Proovige oma ülimat sallivust ka minusuguse usuhullu suhtes rakendada :)!
Tauno Kustav   •  
(145.14.32.***)
🍆🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🇪🇪
parool_on_12345   •  
(212.53.116.***)
huvitav kuidas kristlased järgivad piiblit nii nagu neile parasjagu sobib. kas härra usta näiteks koorikloomi sööb? üks lambine näide mida enamik kristlasi teeb aga piiblis keelatud Leviticus 11:10
sanderk   •  
(88.196.181.***)
@Taavi
Sul on õigus, läksin veidi isiklikuks ja kaldusin teemast kõrvale. Vabandan.

Samas üks argument mul siiski on. Tahan, et mängijate edu sõltuks sellest kui töökad ja andekad nad on, mitte sellest kui heterod, valged, ateistlikud või kui palju nad Floras on mänginud.
Edu tegemistes! Eestis on liiga vähe jalgpalli huvilisi, et omavahel kiskuma minna.
MNa   •  
(80.235.39.***)
Lp Taavi Usta,

See mis Teie jaoks on jälk on teistele normaalne ja vastupidi. Teie jaoks on homoseksuaalsus jälk, minu jaoks on jällegi jälk see, et on olemas teiesuguseid inimesi kes "selliseid" inimesi hukka mõistavad ja näpuga näitavad. Pealegi ei võta ma tõsiselt inimest kes joondub oma elus ühe raamatu järgi. Mulle meeldivad ka mõned muinasjuturaamatud, aga ma ei sea oma elu nende järgi ja ei sunni ka teisi seda tegema.
parool_on_12345   •  
(212.53.116.***)
to MNa
PREACH!
United   •  
(145.14.20.***)
+1 to MNa
parool_on_123456   •  
(90.190.66.***)
to MNa

mis sa pedofiilidest arvad ?
või püromaanidest ?
parool_on_123456   •  
(90.190.66.***)
to MNa
unustasin nekrofiilid, mis sa neist arvad ?
Taavi Usta   •  
(91.154.171.***)
parool_on_12345
kirjutasid: huvitav kuidas kristlased järgivad piiblit nii nagu neile parasjagu sobib. kas härra usta näiteks koorikloomi sööb? üks lambine näide mida enamik kristlasi teeb aga piiblis keelatud Leviticus 11:10
Antud näidete toomisel kaldud teemast kõrvale ja kahjuks näitad üles oma harimatust Piibli tundmisel. Kui sa soovid võin sulle eraviisiliselt vastata, mis vahe on Vanal ja Uuel lepingul.
Üldine soovitus: proovige teemas püsida: Miks on vaja Soccernet.ee portaalil või jalgpallil kui sellisel asuda ühe ideoloogia (LGBT) promomisele, mis on Piibli mõistes nii Vana kui Uue lepingu järgi vastuolus normaalsusega ja väga suurele osale ühiskonnale vastik ja vastuvõetamatu? Minu kui uskliku suhtes rakendage samuti sallivust, mida mõned nii agaralt väljendavad LGBT ideoloogia promojate suhtes. Selline anonüümne lahmimine näitab, et teil tegelikult puuduvad argumendid.
Taavi Usta   •  
(91.154.171.***)
sandrek sa kirjutad:
Samas üks argument mul siiski on. Tahan, et mängijate edu sõltuks sellest kui töökad ja andekad nad on, mitte sellest kui heterod, valged, ateistlikud või kui palju nad Floras on mänginud.
Edu tegemistes! Eestis on liiga vähe jalgpalli huvilisi, et omavahel kiskuma minna.

Lähed kahjuks ikkagi teisi teemasid sisse tõmbamise teed. Mis need ühe räpase ja vastiku LGBT ideoloogia promomisega pistmist on?

Kui mina oma südant jagan siinkohal ei ole selle eesmärk riidu õhutada.
Kuigi muu meedia on juba seda vastikut promo täis, siis ma avaldan lootust, et soccernet ja jalgpallirahavs ei lähe sallivuse sildi all ebanormaalsuse promoga kaasa.

Nende teiste teemade suhtes võid sa ju oma arvamuse avaldada aga ma ei saa aru kuidas see antud teemaga haakub? Proovi kuidagi ikka teemas püsida.
Tauno Kustav   •  
(145.14.32.***)
Nõrgemate eest tuleb seista ja nõrgemaid jälestavatele vastu astuda. Inimene ei saa valida, kas ta on homo, transvestiit või hetero. Kui sa esined ebaeetiliselt, siis ei pea sinu vastu sallivust üles näitama. Piibel ei mängi siin mingit rolli ja soccernet.ee peabki käsitlema ka keerulisemaid teemasid. Ja isegi kui enamustele oleks homod vastumeelsed, ei ole enamusel õigust otsustada vähemuse üle. Tolereerimine peabki olema valikuline, lähtudes eetikast. :)
Taavi Usta   •  
(91.154.171.***)
MNa
Otsusta ära kumb ma sulle, siis olen: Lugupeetud või jälk :) ja kui sa mind tõsiselt ei võta, miks vaevud siia kirjutada: Veelkord see minu isiku kallal närimene pole argumenteeritud antud asj teema suunas ning on silmairjalik, sest te peaksite ka minu usu suhtes salliv olema ja viitab väga selgelt, et teil puuduvad antud teemal argumentatsioon ja moraalne baas. Anonüümne, argpükslik, sisemises vastuolus selgrootu ja silmakirjalik käitumine on selline rünnak, kellegi vastu, kes siiralt oma seisukoha esitas.
Taavi Usta   •  
(91.154.171.***)
Ahven9 Kirjutad:
21. sajandil tasub koolis käia ja kui see ei aita erinevaid inimesi aksepteerida, siis on ka teatuid asutusi, mis aitavad selliste probleemidega toime tulla siin ühiskonnas.

Inimestega pole probleemi aga ebanormaalse normaalseks kuulutamine on. Teema pole inimestes vaid väärastunud LGPT ideoloogia promomises - seisan sellele vastu.
das.hf   •  
(178.162.204.***)
@Taavi Usta

See ei ole inimese enda valik, kas ta on hetero, bi, gay, mees sündinud naise kehas või vastupidi. Samamoodi nagu see ei ole ka inimese enda valik, kas ta sünnib valge või tumedanahalisena.

Kui kaks täiskasvanut inimest on koos õnnelikud, siis mis vahet on nende sool. Ja mis õigus on teistel nende õnne keelata ja maha teha?

Sellistest asjadest tuleb ja peabki rääkima! Igaühel on õigus õnnelik olla! Kaasaarvatud sinu lastel, onudel/tädidel, nõbudel jne, kes võivad ka mitteheterod olla.
ekspert   •  
(91.129.107.***)
Hiljutiste laialdaste teadusuuringute puhul saab väita, et sellist asja, nagu "homoks sünnitakse", pole olemas: https://science.sciencemag.org/content/365/6456/869
Taavi Usta   •  
(91.154.171.***)
Tauno Kustav kirjutad: Nõrgemate eest tuleb seista ja nõrgemaid jälestavatele vastu astuda. Inimene ei saa valida, kas ta on homo, transvestiit või hetero. Kui sa esined ebaeetiliselt, siis ei pea sinu vastu sallivust üles näitama. Piibel ei mängi siin mingit rolli ja soccernet.ee peabki käsitlema ka keerulisemaid teemasid. Ja isegi kui enamustele oleks homod vastumeelsed, ei ole enamusel õigust otsustada vähemuse üle. Tolereerimine peabki olema valikuline, lähtudes eetikast. :)

See on pesuehtne homolobi valede konsentraat. Ükski su väidetest ei põhine faktidel! Tõinigi oma arvamuses välja, et see on minu jaoks argument ja aluseks ning seetõttu mängib minu jaoks vägagi rolli. Soccernet.ee võib käsitleda keerulisi teemasid aga minu siiras soov on, et ei läheks selle ajastu hullustega kaasa ja asuks enamusele vastiku ja vastuvõetamatu, loomuvastase LGBT ideoloogia propageerijate hulka. Sa ütled, et mina esinen ebaeetiliselt ja minu suhtes ei pea üles näitama sallivust. Milles seisneb minu seisukoha väljendamise ebaeetilisus? Teisalt palun luba, minu ja paljude teiste meelest ebaeetlise homolobi vastu olla ka mittesalliv!!!
Sa räägid nii julgelt oma anonüümsuses eetikast. Mina olen avalikult ja siiralt näidanud oma eetika ja moraali põhjenduse - millele sinu eetika põhineb?
Taavi Usta   •  
(91.154.171.***)
das.hf kirjutad: See ei ole inimese enda valik, kas ta on hetero, bi, gay, mees sündinud naise kehas või vastupidi. Samamoodi nagu see ei ole ka inimese enda valik, kas ta sünnib valge või tumedanahalisena.

Kui kaks täiskasvanut inimest on koos õnnelikud, siis mis vahet on nende sool. Ja mis õigus on teistel nende õnne keelata ja maha teha?

Sellistest asjadest tuleb ja peabki rääkima! Igaühel on õigus õnnelik olla! Kaasaarvatud sinu lastel, onudel/tädidel, nõbudel jne, kes võivad ka mitteheterod olla.


Tüüpiline valelik homolobi ja on teemaväline!!! LGPT valelik, deemonlik ideoloogia oma parimas marinaadis: valed, väljamõeldised, demagoogija ja sutsuke tõde peale puistada ja ongi LGBT ideoloogia valmis.
Nahavärvi tõesti ei sa valida ja mees on mees ja naine on naine - see ei tähenda LGPT neist asjadest oma sõnademänguga suudab normaalsuse välja võluda.
Ei ole mingit püha kohustust jalgpalli inimestel ja soccernet.ee l ega, kellelgi teisel, sellist ajuvaba, kahjulikku, ebanormaalset, jäledat ideoloogiat propageerida. Vastupidi iga normaalne inimene seisab sellele vastu.
Taavi Usta   •  
(91.154.171.***)
Anonüümsetele: Palun tulge rääkige siis kui teie asi nii aus, õige, õilis ja ilus on oma nime all.
hipper   •  
(82.131.15.***)
Mulle läheb korda Eesti jalgpallurite ja koondiste edu. Kes kellega magab pole oluline, ise teavad
Tauno Kustav   •  
(145.14.32.***)
Suvalisele lahmimisele ei vasta, aga paar mõtet paneks veel kirja. Internet on mõeldud olema tasuta ja anonüümne meedium. Pole sinu asi otsustada, millise kasutajanimega keegi figureerib, täpselt nagu pole sinu asi otsustada, kes kuidas käitub. Loomulikult on erandiks laim, ähvardused jms, mida siinses tsiviliseeritud lõimes pole. Loodan sügavalt, et homode vastast meelsust üles näitav lapsevanem ei riku oma vaadete tõttu mitte ühelgi moel oma laste elusid ega lõpeta nende toetamist. Edu!
MNa   •  
(91.129.105.***)
Tõsiusklikuga vaielda on sama mis peaga vastu seina joosta.

Soovin kõikidele rahulikku meelt ja Ustale palju homomehi unenägudesse.
United   •  
(91.129.104.***)
Täpselt need kaks viimast kommentaari - mõtlesin pikalt, kas kirjutan midagi sarnast, aga üldse ei viitsinud temaga vaidlema hakata.
Taavi Usta   •  
(91.154.171.***)
Tauno Kustav:
Sa esitad mitmeid väiteid, mis on täiesti teemavälised. Miks peab jalgpalli teemaline portaal nii väärastanud ideoloogiale nagu LGPT on, andma mingitki kõlapinda.
Ma osutan kõikidele argpükslikele anonüümsetele lahmijatele, sest järelikult pole te kindlad, et asi, mille eest seisad väärib küünlaid. Sa ütled loodad, et ma ei riku oma laste karjääri ära. Millega, et ma olen julgelt ja avalikult vale ideoloogia vastu? Miks peaks see ära rikkuma, kellegi karjääri? Vastupidi! Me oleme piisavalt näinud selgrootust ja häbistavaid kaotusi - minu meelest võiks nendega lõpparve teha! Soovitan kuulata Tõnis Mäe laulu "Koit", mis minu meelest sobiks hästi hümniks: https://youtu.be/UiFWzUIusKc
Taavi Usta   •  
(91.154.171.***)
MNa kirjutad:
Tõsiusklikuga vaielda on sama mis peaga vastu seina joosta.

Soovin kõikidele rahulikku meelt ja Ustale palju homomehi unenägudesse.

Esimeses osas tõetera sees - kuid puutu jällegi teemasse - LGPT väärideoloogia ja minu soov on, et jalgpallirahval on tarkust see audis hoida.

Teine õel needuse rääkimine, asjakohatu ja kole! Näitab, et ikkagi on sul argmendid ammu otsas.
MNa   •  
(91.129.105.***)
Sul pole ühtegi argumenti olnudki. Võta natuke tempot maha.
N3v3rG1veUp   •  
(88.196.84.***)
Taavi Usta, astu üks samm tagasi. Inimene ei vali oma seksuaalsust. Jalgpallis eeldatakse, et kõik on heterod, sest hetero mehed ei sooviks homoseksuaalse mehega peale mängu või trenni dušširuumi jagada aga paljud ei mõista seda, et kui mees on homoseksuaal, siis ta ei taha kõiki mehi seksuaalselt. Kui inimene on sunnitud oma ehtsat, kaasasündinud olekut alla suruma, et olla teistele meeldiv, siis see tekitab selles inimeses stressi, depressiooni, mis tõlgendub jalgpallis halvaks vormiks ehk motivatsiooni puuduseks pingutada sada protsenti.

Sa võid oma Piibli juttu mujal levitada. Kui sinu argument on see, et homo-promo peaks jalgpallist eemal olema siis minu argument on see, et usu-promo peaks jalgpallist samamoodi eemal olema. Nii nagu sina võid siin levitada oma argumente ja arvamusi, võivad ka teised.

Mahuta see asi endale pähe - põhjus, miks promotakse seda, et homoseksuaalsus on okei, on see, et tekitada tolerantsi ning mõistmist mitmekesisusse, et mitte keegi ei tunneks ennast hüljatuna, tõrjutuna. Inimesed, kes seda kampaaniat korraldavad, soovivad, et jalgpall oleks mitmekesine. Samu kampaaniaid tehakse ka rassismi kohta - nahavärv ei tõlgendu jalgpalli oskustesse ja samuti ei tõlgendu ka seksuaalsus.
Tere Hommikust   •  
(84.50.135.***)
Aju uroodid koos siin, kõik taluvad diskrimineerimist, me ei saa valida kuidas me sünnime ja kõike tuleks aktsepteerida, aga see ei ole inimloomuses, geeniused...
Taavi Usta   •  
(91.154.171.***)
N3v3rG1veUp
kirjutad väga pikalt aga sul ega teistel homolobistitel pole minusuguste suhtes tolerantsust, mida te minult nõuate! Arvate, et teil on minu suhtes juskui mingi moraalne "highground". Aga teil ei ole, sest kogu sinu jutt põhineb valedel ja pooltõdedel, mis omakorda on valed. Tõepoolest nahavärvi, rahvust ja palju muid asju ei saa valida. Seda kas promoda värdijalikku LGPT ideoloogiat saab valida. See katse nahavärvi mittevalimise võimaluse õigustamiseks kasutamise LGBT ideoloogia promomisel on vana ja vilets argument. Need on 2 erinevat asja. Pruun nahavärv ei ole puudus. Valgemal inimes on pruuniga võrreldes pigmendi puudus. Pruunid inimesed ei peaks oma nhavärvi kunagi häbenema aga homoseksualism oli, on ja jääb jäledaks.
Valiku küsimuses pole kahtlustki, et tegemist on valikuga. Samamoodi võik keegi 30 aasaselt "kapist välja tulla" ja endale haletsust kerjama hakata vargad, mõrvarid jne. Ega see, et rumalad inimesed mingi ideoloogiaga lagedale tulevad, seda ideoogiat õigeks tee. Sulle ja kõigile teistele - EI VALESID ASJU EI PEA, KELLEGILE KANNA PEALE ASTUMISE KARTUSES AKSEPTEERIMA - see on väljamõeldis, mida homopromo demagoogiameistrid iseendi huvides levitavad.

Rassismi vastane kampaania ka on kahtlase väärtusega - see eeldab, et rassiline jaotus on olemas.
EstonVilla   •  
(178.239.168.***)
Kui täisealine inimene teeb valikuid, mis kellelegi liiga ei tee ja mind ei mõjuta, siis miks peaks selle üle muretsema? Ma saan aru, et need inimesed, kes võtavad oma seksuaalsuse, rassi või soo oma ainukeseks identiteediks ei pruugi olla just kõige meeldivamad. Samamoodi on asi ka usuga, see on väga tore kui inimesed leiavad Jumala ja elu, mis on väärt elada. Ma ei hakka kedagi nende otsuste tõttu maha tegema. Homoseksuaalsus ei ole võrreldav pedofiilia, zoofiilia või nekrofiiliaga, sest see on kahe nõusoleva täiskasvanud inimese asi. Kui see teeb neid õnnelikuks, siis mis minul sinna asja vahele öelda on? Ma ütlen ausalt, ma olen ise praegu hüpokriitiline, sest lasen suvalistel netikommentaaridel ennast mõjutada, aga tahan ka oma arvamust avaldada. Ma saan tõesti aru, et võibolla väga tugev nn. "Homopromo" ei ole just õige, sest paljud meediakanalid tahavad neid välja tuua nagu nad oleksid paremad võrreldes heterotega.

Lõpetuseks, huvitav oleks teada, kui palju nendest alfaisastest kes siin geivastased on, vaatavad lesbipornot. Kas see on ka arusaamatu ja peaks olema kriminaalkorras karistarav, või see on normaalne, sest naised on seksikad, aga mehed mitte?
Tofoa   •  
(178.155.182.***)
Wow...
EstonVilla   •  
(178.239.168.***)
Vabandust, et ma pole fakte toonud, see on lihtsalt minu arvamus. Samamoodi ei saa ka faktuaalselt tõestada, et jumal eksisteerib. Jumal elab kõigi meie ajus ja kui tahate paremat elu, siis peate endaga tööd tegema
Sambaz   •  
(88.196.183.***)
Must teeb järjekordse kvaliteetse kirjatüki valmis ja siis tuleb härra Usta mingist kuradima Jumalast ja piiblist jahuma. Väga piinlik.. Homo või hetero, must või valge. Täielikult savi. Ela ja laske elada.
Graham Poll   •  
(195.50.208.***)
Meil on käes aasta 2020. Kloonitakse lambaid ja inimesi. Meil on bitkoinid ja viipemaksed. Inimese ehitatud lennumasin väljus juba paarkümmend aastat tagasi meie planeedisüsteemi piiridest.
Ja endiselt jahuvad mõned tegelased mingi jumaliku alge olemasolust, mis kogu meie elu siin justkui korraldab. Kusjuures kasutades oma argumentatsioonis tsiteerimiseks sellist eelajaloolist laussoperdist ja lapsikute luiskelugude kogumikku, nagu piibel seda on.
Vot see on tänases päevas ikka selge arengupeetuse ja vaimse invaliidsuse avaldumisvorm.
Palju õnne Taavi! Tere tulemast pimedasse keskaega, aga jäägi sinna.
Tauno Kustav   •  
(84.50.52.***)
Kalju kodumängudel hakkab nalja saama
Taavi Usta   •  
(91.154.171.***)
Jällegi kõigile, kes minu isiku kallal võtavad - püsige teemas - Soccernet.ee ei pea selle ajastu hullusega kaasa minema ja LGBT promokanaliks olema.
Mina olen ausalt oma allika ja isiku avaldanud ja seisan ilma valehäbita sõnade taga, mida siin räägin. Siiani pole siin mitte keegi julgenud oma nime all avaldama oma tõekspidamisi ja selle alustugesid. Piibli laussoperdiseks kutsumine näitab omamoodi taset - kuid ülimalt madalat sellist - selle puhul kahjuks sulle õnne soovida ei saa.
purgeenius   •  
(193.143.10.***)
Ma ei saa aru kuidas seda lugu saab liigitada LGBT propaganda alla. LGBT on üks edevuselaat ja kõik homod ei taha seda edevust ja esile trügimist. Samuti vaatasin Hitzlspergeri twitterit. Ei märganud nagu pungis nahkpükstes ja poolalasti lippudega pilte. Tagasihoidlik homo, absoluutselt ei häiri ja see "propaganda" ei nakka kohe kindlasti.

Ei maksa arvata, et see uus 2000ndate põlvkond on tolerantsem kui varasem. Uues nutiinimesed on paljud empaatiavõimetud võlts "kalli-kalli" inimesed.

Kindlasti ei soovitaks jalgpalluril enne karjääri lõppu kapist välja tulla. Keegi kujutab ette, et mingi eesti kutt, kes on hooaajaga palju väravaid löönud ja end avalikult homoks tunnistanud saab teha järgmise sammu kuhugi poola liigasse- EI USU.
Taavi Usta   •  
(91.154.171.***)
purgeenius
kui tähelepanelikult lead, siis mina nimetasin seda hiilivaks homopromoks. See on alles eeletapp. Artikkel ise pürgis nö tasakaalus olekule kuid selle olemus oli ennustuslik.
Tauno Kustav   •  
(84.50.52.***)
Anname nüüd oma parima, et Taavil ei mööduks päevagi, kus tema ees ei teeks mõnda järgnevatest:
1. Mehed omavahel suudlemas.
2. Naised vikerkaarelippudega hõiskamas.
Juan Pablo Ramirez   •  
(213.219.106.***)
Janiš Laende   •  
(89.235.225.***)
Siin on palju toredaid punkte välja toodud alates koorikloomade söömisest, invalideerides piiblit kui faktivaramut, kuni tänapäeva lesbisuhete massiivskaalani välja, millele kirik kahtlaselt vähe taunimisruumi leiab. Ja kuigi nii koorikloomad kui ka siga, mis vanas seaduses olid keelu alla pandud, on uues testamendis uue vaatenurga saanud (ilmselt, sest katolik kirik arvas sea- ja krabiliha lihtsalt niivõrd maitsva olevat), on näiteks orjapidamine ja orjade vigaseks nüpeldamine jumalale meelepärane nii vanas kui uues raamatus. Ütlen lihtsalt, et nokkida. Piiblit saab vaevu käsitleda kui ajalooõpikut, rääkimata käsitlemisest entsüklopeediana.
Kõige nirum kogu asja juures ongi see, et härra, kes jumalale tänu soccerneti viimaks ometi kihama pani, toetub piiblilehtedele kui teadusuuringutele ning nõuab ka avarama maailmavaatega inimestelt samaväärseid “fakte”. Kui minu elu on seatud Mõmmi aabitsa järgi, siis katsu sa mulle öelda, et sinu raamat kuidagi õigem on.
Ja mis värk lesbidega on? Tubli pool maailma seksuaaljõus naistest on omanud lesbisuhteid ning teine pool unistab nendest. Kas see on fakt? Kuna me siin selle sõnaga juba nii liberaalselt ringi käime, siis jah, see on fakt.
Lõpetuseks, ma arvan, et õnnelik kristlane on kordades parem olla kui õnnetu agnostik, nii et... las olla pealegi. Elagu vaba ajakirjandus ja jõudu kapihomodele.
Taavi Usta   •  
(91.154.171.***)
Janiš Laende
Olen lugenud nii mõmmi aabitsat ja Piiblit - ilmselt sina pole kumbagi - vähemalt mitte tõsiselt. Oled küll sõnaosav aga see on sulle kahjuks, sest oskad ennastki tõest kaugemale sõnamänguga tantsutada! Kuna aga sul pole endal vundamenti ja Piiblit sa ei tunne pole sa isegi huvitav vaidluspartner. Ja teemast oled ka möödas - kõik ei pea LGBT promorongile hüppama.
Graham Poll   •  
(195.50.208.***)
Kogu seda värki siin veelkord üle sirvides jõuan järelduseni, et niivõrd valulik reaktsioon saab olla tingitud vaid sellest, et kas Taavi Ustat on äkki kunagi nooruses rängalt väärkoheldud? Ega siis pöörad ära usklikuks ka. Muidu ikka normaalne XX saj. sündinud inimene niimoodi peast sädelema ei hakka.
kauriks5   •  
(146.255.182.***)
Täitsa huvitav lugeda, kuidas isik, kes on rangelt nõudnud enda suhtes argumentum ad hominem välistamist, ründab otseselt kaaskommenteerija isikut. Kasutades tema enese sõnu: "tavaliselt kaldutakse teemast kõrvale ja minnakse isiklikuks, kui teemakohaseid argumente pole."
Teiseks: jällegi on huvitav lugeda, et isik, kes ei ole nõus mitte mingi hinna eest tolereerima millegi mainimist, nõuab, et tema arvamust tolereeritaks - vastuolu?
Kolmandaks: väide, et mingi teema üle ei tohi arutleda, on ilmselgelt sõnavabaduse ja vaba ajakirjanduse piiramine, seda enam et käesolev artikkel ei suru mitte mingit seisukohta peale, vaid jääb üdini neutraalseks LGBT kogukonna kui sellise osas ja ainult arutleb selle olemasolu üle jalgpallis.
Neljandaks: see, kui esimene kommenteerija tõstatab mingi küsimuse, ei tähenda mingil viisil, et kõik teised peaksid seda küsimust järgima ning muid teemasid tõstatada ei tohi.
Üldiselt, ma ei taha kedagi rünnata, aga olen seisukohal, et igasugune äärmus on ohtlik. Ohtlik on nii see, kui kuulutatakse normaalsuseks, eelistatuks, see mis ei ole normaalne (mis ei tähenda, et seda "ebanormaalsust" tolereerima ei peaks) ning ohtlik on ka see, kui leitakse, et ebanormaalsus on rõve ja jälk ning sellest ei tohi isegi rääkida. See on selge oht sõnavabadusele, millele ma ka juba eelnevalt viitasin.
Viimaseks tahaks mainida ka, et iga põõsa taga ei ole tont ning iga artikkel homoseksuaalide kohta ei ole LGBT peale surumine, isegi mitte hiilivalt.
Juan Pablo Ramirez   •  
(213.219.106.***)
asi on siin ikka väga vikerkaareliseks läinud
Taavi Usta   •  
(37.157.109.***)
Te kohe ei oska teemas püsida ja oletused oletuste otsa.
Veelkord olen ausalt rääkinud oma seisukoha ja ka toonud ausalt välja oma aluse. Mul pole vaja, midagi häbeneda. Jään kindlalt selle juurde: Soccernet.ee ei pea olema nagu muu peavoolu meedia homopromo rongil nende LGPT agendat arendamas. Ma ei vabanda oma rahumeelse ja normaalse suhtumise pärast ja jään samale seisukohale, mida väljendasin esimesesnkommentaaris.
svluiken   •  
(213.35.252.***)
Tänapäeval langeb ka homoseksuaalsuse jälkuseks nimetamine siiski vaid kellegi oletuseks ning piiblist võetud faktid on lihtsalt suhteline tõlgendus. Õnneks on meil põhiseadus konkreetsem ning kellegi uskumus ja seksuaalne orientatsioon on seaduse ees võrdsed.
Võibolla oleks Taavi jutt kuidagi mõistlik, kui LGBT üritaks kristlaste õigusi piirata. Antud juhul on vastupidi ja see on kõige üldisemas mõttes lihtsalt vale.
Graham Poll   •  
(195.50.208.***)
Taavi! Ma luban sulle, et ma pole pede. Ja esmasel hinnangul tundub, et sina ka pole, kuigi ega ma päris kindel pole. Aga kui me mõlemad oleks ja meil oleks kindel soov oma vastastikune tõmme kooselu ja abieluna registreerida, siis oleks meil selleks ka võõrandamatu õigus. See ei aste meid ühiskonnast väljaspoole. See käib kaasas kodaniku- ja inimõigustega. See ei ole homopropaganda. Meil on kõigil üks elu elada ja keegi ei saa kelleltki õigusi vähemaks võtta, et kellegil on teine suundumus, teine nahavärv jne.
Sa ajad täpselt nii lolli juttu suust välja, nagu see meie ühiskonna bioloogiline jäätmekiht, kes siin oma juhtide kutsel aeg-ajalt tõrvikutega tänavale rongkäikudesse koguneb.

NB! Olen piiblit lugenud ja kinnitan, et see tuleb äärmise, veelkord äärmise allikakriitilise lähenemise korral mingil moel arvesse juuda rahva ajaloo allikana.
Muus osas on tegemist täiesti jabura hobuse unenäoga. Ristiusu puhul on tegemist ühe suurima õnnetusega, mis inimkonda eales on tabanud. See on orjade, luuserite ja elult jalaga saajate religioon.
Taavi Usta   •  
(37.157.109.***)
Siin on tüüpiline LGPT ajupesu ja Piibli ründamine ilma teemat tundmata.
Veelkord ei vabanda oma seisukoha pärast. Olen vastupidiselt teistele siin kirjutajatele ausalt oma nime all avaldanud oma kindla veendumuse ning põhjendaja allika ja aluse.
Siiani teemas ei püsita, argumentte pole ja rünnatakse minu isikut ja Jumala Sõna, mida ise tunta.
Väravavaht   •  
(85.253.204.***)
Soovin kõikidele homodele südamele panna, et ärge olge nii egoistlikud! Liigina edasi eksisteerida saame me ikkagi ainult ühtepidi.............
Väravavaht   •  
(85.253.204.***)
Soovitan kõikidel nekro-, pedo- ja zoofiilidele kapist välja tulla! Ehk saate teiegi omale "õigused"!
CAMCAM   •  
(146.255.18.***)
@GRAHAM POLL
Nägin täna just Roberto Firmino instagrami lehel videot, kuidas ta eile ristitud sai (loe: avalik usutunnistus) ning üks tseremoonia kaasosalistest oli Liverpooli väravavaht Alisson Becker.
Kas need mehed on ka orjad, luuserid ja eluga jalalt saanud?
Rääkimata sellest, et maailm on täis kõrgetel kohtadel tegutsevaid ristiusku elavaid inimesi, aga usun, et on hea ja aktuaalne näide jalgpalliportaalis rääkida nendest meestest
CAMCAM   •  
(146.255.18.***)
Ja olgem ausad, Piibel tõesti on loonud kõik maa peal olevad suhted mehe-naise vahele. Mitte mehe-mehe, naise-naise ega tegelikult ka mehe või naise indviduaalse seksuaalsuse ehk eneserahuldamine ja pornograafia.
Samas eks igal kristlasel on raske - üheltpoolt see maailmavaade ütleb, et homoseksuaalsusel pole kohta ja samas suurim käsk mis Jumal on andnud “Armasta oma ligimest nagu iseennast” ja usun, et iga homo soovib, et teda armastataks ka tema “puuduse” tõttu (kasutan seda sõna, et anda mõtet edasi) samamoodi nagu Taavi, Firmino, Allisson või keegi neljas sooviks, et teda armastataks ka tema puuduste tõttu!
Veelkord, ei pea homoseksuaalsust puuduseks, aga me kõik oleme ekslikud ja puudujääkidega ning oleme üles kutsutud panema teise endast ettepoole vastatikus austuses.
hofnar   •  
(80.235.65.***)
mul homondusest suva aga Taavi Ustale tuletan meelde, et õigete eestlaste jaoks on ristiusk siia väevõimuga sisse toodud ning õige eestlane sellist jama ei austa. nii et seda piiblisitta siin täie tõsisusega rääkida on väga ebakohane.
Taavi Usta   •  
(91.154.171.***)
hofnar
Minule pole keegi usku väevõimuga toonud ja pole keegi ka siin, kellegile midagi peale surunud. Õigema ja mitteõigema eestlase mõõdupuu, ei ole teps mitte honfari käes, kes iganes sa siis oled. See kuida sa Piibli kohta ütlesid, sulle au ei tee... Aga täie tõsidusega saad ju sinagi teha uusi ja paremaid otsuseid. Minu soov on siiani, et soccernet jääks LGBT agenda promomise asemel jalgpalli juurde.

Soccerent on teadlikult selle artikli (ei tea as selle avaldamine on kinni makstud - huvitav oleks teada - kuskilt kommentaarist jooksis läbi et tegu on kampaaniaga) avaldanud. Siin on ka kommentaarium, mis tähendab, et siia oodataksegi reaktsiooni. Kahju on sellest, et enamus ei oska teemas püsida.
Keegi juba kommenteeris, et hakkab delfi moodi muutuma. Ma ei tea - äkki see ongi soccerneti plaan selliselt omale lugejaid tõmmata ja rohkem reklaami müüa.
Sellisel juhul pakuks, et võiks veel tabumatel teemadel rääkida kui LGBT. Ma võin mõned delfis avaldatud hitlood saata või siia kommidesse kirjutada. Abordist ja elu pühadusest võiks rääkida - saaksite palju komme. Või siis tasakaalu mõttes kui LGPT saab nii pika artikli võiks rääkida mõnest tippjalgpalli kristlasest. Ma võiksin rääkida lugusid küll ka enda kogemusest kuidas on imetervenemisi kristlastele ja nende läbi ka jalgpalliga seoses juhtunud.
Eks see jääb soccerneti otsustada, millist suunda nad siin annavad - minu soovitus jääb samaks - soccernet võiks jääda LGBT ideoloogia levitamisest eemale.
sanderk   •  
(88.196.181.***)
Taavi, ära otsi siit vandenõud. Kõik Musta mõtisklused on Saksamaa jalgpalli ajakirjanduse refereeringud.

Rääkides kampaaniatest, siis eelmise aasta lõpus oli Premier Leagues kapaania, kus kõik kaptenipaelad olid vikerkaarevärvilised ja sellest polnud minu teada Soccernetis sõnakestki juttu.

PS! See, et ma siin oma täisnime ei avalda ei tee mind anonüümseks. Mida veel? Koduaadressi, et saaks piibliga ukse taha tulla?
Taavi Usta   •  
(91.154.171.***)
sanderk
Mina ei otsi vandenõud - lihtsalt oleks tore aru saada, mis alusel soccernet otsustas sellise üllitise avaldada.

See, et inglise tippliiga seda tegi on ka kahetsusväärne.

Noh anonüümseid on igasuguseid. Olen ka selliseid näinud, kes esinevad teiste pärisnime all. See Piibli maha tegemine on osaliselt arusaamatu. Miks ei või usklik inimene oma usu alusele viidata? Mis selles siis nii taunimisväärset on, et mul on põhimõtted ja ma ei karda neid väljendada? Mis selles nii paha on, et ma ausalt tunnistan Piiblit kui oma usu alust? Üsna mõtlemapanev on, miks inimesed selle asemel, et kasvõi vastuargumendid ja oma argumentide vundamendi avaldavad - niisama teiste mahategemisele pühenduvad.
hofnar   •  
(80.235.65.***)
miks peab usklik inimene oma usu alustele viitama? seda eriti sellise eestlaste jaoks orjastava usu nagu ristiusk puhul.
hofnar   •  
(80.235.65.***)
objektiivile viitamine on tase omaette. tegemist on ju katoliku usku inimestega, tead ju küll, sama religioon kus kõige kõrgemal tasemel tegeleti poistevägistamise varjamise ning õigustamisega. kõvad moraalijüngrid küll.
hofnar   •  
(80.235.65.***)
PS, ei disrespekti siinjuures isikuliselt Objektiivi autoreid, lihtsalt arusaamatu on see kuidas keegi saab ennast sellist usku jälgides moraalselt kellegist üleolevamaks pidada.

Sisene
MEISTRITE LIIGA
Luup peale | Potteri Chelsea leidis hoo ja lükkas hoopis Milani kuristiku servale
NAISTE KOONDIS
TASKUST TULEB HÄÄL
Kuus mängu ja seitse punkti. Kui reaalne on Vaprusel end Esiliigast päästa?
VAR TULEB EESTISSE!
PÕNEVAT
RISTNURK
SOCCERNET TV
REKLAAM
VIIMASED PILDIGALERIID
Koht
Võistkond
M
V
V
K
VV
P
1.
Tallinna FC Flora
30
27
3
0
81:16
84
2.
Tallinna FCI Levadia
30
22
5
3
66:17
71
3.
Paide Linnameeskond
30
17
6
7
76:29
57
4.
Nõmme Kalju FC
30
16
7
7
54:26
55
5.
FC Kuressaare
30
12
8
10
39:40
44
6.
JK Narva Trans
30
9
5
16
38:52
32
7.
Tartu JK Tammeka
30
7
7
16
30:54
28
8.
JK Tallinna Kalev
30
8
3
19
36:84
27
9.
Tallinna JK Legion
30
4
6
20
27:74
14
10.
Pärnu JK Vaprus
30
2
2
26
27:82
8
SILM PEALE!

Vaata siit "Silm peale!" värsket lugu!

https://www.zone.ee/
SOCCERNETI FOORUM - FÄNNIDE KOHTUMISPAIK!

Räägi kaasa aktuaalsetel jalgpalliteemadel või muudel huvipakkuvatel teemadel! Külasta Soccernet.ee foorumit!

OTSEÜLEKANDED

Soccernet.ee selle nädala otseülekanded:

TEAD ROHKEM?

Aita Soccernet.ee kajastust paremaks muuta.

Saada uudisvihje uudised@soccernet.ee!

PREMIUM LIIGA TABEL
Tallinna FC Flora
84
Tallinna FCI Levadia
71
Paide Linnameeskond
57
Nõmme Kalju FC
55
FC Kuressaare
44
JK Narva Trans
32
Tartu JK Tammeka
28
JK Tallinna Kalev
27
Tallinna JK Legion
14
Pärnu JK Vaprus
8